dowcipowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzieć, że zacny doktór ma horrorem scienliae!! Co jest rzeczą daleko boleśniejszą. Godziłoż się mu w teraźniejszym stanie wiadomości pod względem magnetyzmu przełożyć tak źle pomyślany, tak źle napisany artykuł i częstować nim swoich czytelników? Toż wlasnem dowcipowaniem, dalekiem od filozofjl, której jest doktorem, podszywać się pod cudzy plaski dowcipek? Godziłoż się mu nie wiedzieć lego, że dziennik Renue Encpclopediąue, choć bogaty w rozliczne wiadomości, przez samych jednak światlejszych Francuzów obwołany został za rozmnożyciela i patrona wszystkich opinij, tchnących obskurantyzmem pod względem i estetycznym i naukowym? Wydawca tak filozoficznego dziennika nie jest...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mochnacki, Maurycy 1923. O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, Kraków : Nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.