dowiadywać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ze była z wysokiego rodu, sama to o sobie dobitnie w owym liście powiada. Owdowiała w 1497, jak to się dowiadujemy z dwóch listów Aesticampiana do Celtesa^ datowanych pierwszy z Krakowa 31 go grudnia 1497, drugi 15go marca 1498. Znajdują się w nich następujące słowa: Hasilinam tuam uno liac hieme viduatam viro tuo nomine plurima salute impertivi. . . Tua Hasilina uno jam olim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.