dowiadywać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rodne, że wystarczy ich na pełne i ciekawe życie c wieka. Przecież nie czynów, nie aktywności życic bohatera — nic nie ma bardziej sprzecznego z na Szczęsnego niż bierność wobec życia. Brak nam cs innego: myśli Szczęsnego, jego przeżyć ukazanych tylko poprzez konkretne czyny, jego walki z własną turą, o której czytelnik dowiadywałby się nie tj z faktów o niej świadczących. Posłużmy się cytat który dokładniej, choć w bardziej ogólnym zakrc stawia ten problem. Konstanty Simonow na XIV 1...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zaworska, Helena 1955. O twórczości Igora Newerlego, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.