dowiedlny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niu: „Podmiot“ jest tylko fikcją, ego wcale nie istnieje...“ 48 Jeszcze raz pokdreślając, że pogląd ten jest decydowaną dominantą w jego pismach, nie sposób pominąć faktu — ilustrującego jaskrawo jego metodę filozofowania — że w bezpośrednim sąsiedztwie przytoczonego fragmentu znajdujemy hipotezę: „Inne «istoty» działają na nas, nasz przyrządzony świat pozoru jest przyrządzeniem i pokonaniem ich działań: rodzajem sposobu obrony. Jedynie podmiot jest dowiedlny. Hipoteza, że istnieją tylko podmioty — że „przedmiot“ jest tylko rodzajem skutku działania podmiotu na podmiot (...) modyfikacją podmiotu“ 49. Odkładając tymczasem wyjaśnienie przyczyn owej demonstracyjnej sprzeczności logicznej, w nieznacznym tylko stopniu złagodzonej przez nazwanie „hipotezą“ drugiej z cytowanych tez, sięgnąć trzeba do rozumowania, które uprawnia Nietzschego do tak paradoksalnych zestawień i wyjaśnia znaczenie używanych przez niego pojęć: „..istota rzeczy jest także tylko mniemaniem o «rzeczy». A ra...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.