dowyrazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Także na tle drugiego podziału (z tab. III) wyraz jako (oczywiście w dzisiejszym, nowoczesnym znaczeniu, a nie w roli archaicznego synonimu dzisiejszego jak) ma charakter przyimka: ma dyspozycje wyłącznie dowyrazowe. Poza tym należy uwzględnić i ten moment, że wyraz jako jest synonimem innych przyimków (czy wyrażeń przyimkowych), jak: za, w charakterze, np.: służy jako wzór = służy za wzór; pracuje jako księgowy = pracuje w charakterze księgowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jodłowski, Stanisław 1971. Studia nad częściami mowy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.