dramski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przegłos a w dje w dialektach jęz. macedońskiego Na terenie sersko-dramskim zanotowano następujące przykłady: \era jare), Ie»li, pollena, ceśka (<- daśka), ś^er'a (<- śara), ś^erka, koś^erka— flaba, ś^apki (wieś Lechowo, Demirhisarsko), ceśka, ceśi, ufd^er, kud^ene, patli^ene — komara, ż^apka, daj (wieś Karakoj, Dramsko)9, piejnHk, tkaec, tkaecka (wieś Plewna, Dramsko), prbsik (+- prosek prosjak) (wieś Sekawec)10  11, śerin (■*- saren), derśef, deska (wieś Drjanowo), Iere, j^ere, pollena, polj^eni, pij^en, Zlepka, ż^epki, fleXva, śj^eran, s^erin, czeska, d'erś^'ef, ofc^ere, s^ereno, ż^elba, garnie^er, cieple (<- capia), hgne, j^egance, \egance, ale żaba w gwarze ziljachowskiej n, • ere, pollena, kukuw)efka, iUeda (<- Ujada), śendar, et (<- jad) priefele, c)eśi, of&ere, kostera, zlepka, ndoeta (<- mojata), foeta, ed^e (<- jadę) w różnych punktach na terenie Serska 12. W niektórych wsiach dramskich w końcówce imperatiwu -aj po miękkich spółgłoskach spotykamy ¡ej: ubHdej, sUuśej, usfarej, rhicej 13...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Safarewicz, Jan et al. (red.) 1979. Opuscula polono-slavica, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.