drobiarsko-jajczarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) takich form integracji pionowej mogą być np. gminne spół-1 dzielnie, które zorganizowały produkcję mieszanek pasz] treściwych czy też innych środków produkcji dla rolni-' ctwa, zakłady przemysłu spożywczego organizujące utylizację produktów ubocznych dla potrzeb rolnictwa albo organizujące własne zakłady produkcji rolniczej (tucz przemysłowy trzody,' fermy drobiarsko-jajCzarskie itp.) i wreszcie uspołecznione przedsiębiorstwa rolne prowadzące własne przetwórnie produktów rolniczych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Woś, Augustyn (red.) 1978. Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Praca zbiorowa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.