drobnochłopski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na długo przed zjazdem Lenin skrupulatnie i wszechstronnie obmyślał zagadnienie dróg i form budownictwa socjalistycznego w kraju drobnochłopskim, zagadnienie wzajemnych stosunków między klasą robotniczą a chłopstwem, zagadnienie nowej podstawy ekonomicznej ich sojuszu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin 1949. Lenin Włodzimierz Iljicz. Krótki zarys życia i działalności, Warszawa : Książka i Wiedza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.