drzemanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) podówczas. Proszę bowiem pamiętać, źe komu nudy grożą na kilka godzin, a ma wybierać między niewygodnćm drzemaniem, z którego co chwila budzić się musi przez stuknięcie powozu o korzeń lub szturchnięcie sąsiada, a między opowiadaniem choćby najmniej z prawdą zgodnem — wybierze ostatnie z prostej rachuby: czy tak czy owak, nikt mi spać nie zabroni; jeśli zaś opowiadanie ciekawe, godziny nudne jak mgnienie ulecą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881. Dzieła. T. 7, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.