drzewiga

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na -iga, np. Janiga mógłby być bezpośrednim derywatem od imienia Jan, a Czerniga - bezpośrednim od Czarny (czarny?), ale wtedy powstanie problem pochodzenia tego przyrostka, zresztą w apelatywach w ogóle nie poświadczonego (w SDor jest tylko biedrzyga bot. i drzewiga zool.). Zresztą analogiczne kwestie powstają i przy nazwiskach na -yga itd., o czym niżej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Popowska-Taborska, Hanna, Duma, Jerzy (red.) 1997. Onomastyka i dialektologia. Prace dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa : SOW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.