drzewo-kwiat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Maków m. in. i uogólniającą nazwę dla papugi, i takąż nazwę nie dla palmy co prawda, lecz dla drzewa. Ze skrótu tej ostatniej z dodaniem odpowiedniego apelatywu tworzą się złożenia: „drzewo-kora“ (tj. 'kora drzewna*), „drzewo-korzeń“, „drzewo-owoc“, „drzewo-kwiat“ itd. 57 U Indian-Tupiów, nie stojących chyba zbyt wiele wyżej pod względem intelektualnym od Bakairiów, znajdujemy wyraz dla zwierzęcia {snu 'zwierzę5) i dla drzewa (zob. wyżej), i nawet dla rośliny (kaa 'roślina, liść5, zaś Jcaa lub kaha, prawdopodobnie identyczne z poprzednim, 'las5); posiadają też ci tubylcy wschodniej Brazylii apelatywy dla samca i samicy, przy czym — rzecz charakterystyczna — apelatyw apyhawa znaczy też...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.