dumski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Od tego czasu zagadnienie ukraińskie nie schodzi z porządku dziennego życia politycznego w Rosji. Przedstawiciele różnych stronnictw politycznych zaznaczają swój stosunek do sprawy ukraińskiej; z trybuny „dumskiej“ dyskusja przenosi się do prasy, a społeczeństwo rosyjskie, ogólnie biorąc, negatywnie oceniało ukraiński „separatyzm“. Na pięć lat przed wojną Stołypin wydaje słynny swój okólnik do władz lokalnych, w którym kwalifikuje ruch ukraiński jako „inorodczeskiu i jako taki podlegający przepisom o „inorodcach“. Represyjne zarządzenia rządu ro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.