dunajsko-bałkański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cechą sz.e., rzucającą światło na jej pochodzenie, są liczne związki z kulturami Bliskiego Wschodu (odkrycia w Sesklo) i neolityczną kulturą ceramiki wstęgowej kręgu dunajsko-bałkańskiego (wykopaliska w Dimini)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.