dwuallil

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (np. CH2=C=CH2, propadien, allen); są to związki nietrwałe, przeważnie barwne, łatwo ulegające polimeryzacji; 2) a. z izolowanymi podwójnymi wiązaniami (np. CH2-CHCH2CH2CH=CH2, heksadien-1,5, dwuallil), nie różniące się pod względem własności chem. od alkenów; 3) najważniejsze, a. ze sprzężonymi podwójnymi wiązaniami, rozdzielonymi jednym wiązaniem pojedynczym (np. CH2=CH-CH=CH2, bu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.