dwuazometan

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) METYLEN =CHa, najprostszy dwuwartościowy —*■ rodnik alkilenowy, wywodzący się od podstawowego węglowodoru nasyconego — metanu CH4 lub od najprostszego, jednowartościowego rodnika —► metylu -CH,; w stanie wolnym powstaje przy termicznym rozkładzie dwuazometanu i ketenu, jest szczególnie nietrwały, czas połowicznego zaniku wynosi tysiączne części sekundy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.