dwuazozwiązek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nilowym dwuazozwiązków, które z alfa-naftyloaminą (odczynnik organiczny) dają fioletowy barwnik. Intensywność fioletowego zabarwienia próbki porównuje się z zabarwieniem skali wzorców. Wyniki oznaczania azotynów podaje się w mg/1 Nnoj w wodzie, tj. w przeliczeniu na azot...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hermanowicz, Witold et al. 1965. Technologia wody i ścieków, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.