dwucechowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyniki tej obserwacji można również przedstawić w postaci jednej wielocechowej tablicy korelacyjnej. Zawiera ona wtedy warunkowe szeregi rozdzielcze cechy zależnej, sporządzone dla wszystkich, spotkanych w zbiorowości kombinacji odmian cech niezależnych. Ze względu na skomplikowaną budowę tablice takie są jednak mało przejrzyste, zwłaszcza wtedy, gdy rozpatrywane cechy niezależne liczą wiele klas odmian. Na ogół dogodniej ¿est w takich przypadkach zbudować oddzielne, dwucechowe tablice korelacyjne, z których każda zawiera warunkowe szeregi rozdzielcze cechy zależnej przy różnych odmianach jednej tylko cechy niezależnej, natomiast przy określonej odmianie pozostałych cech niezależnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szulc, Bohdan 1968. Statystyka dla ekonomistów. T. 1. Opis statystyczny, wyd. 2, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.