dwuchlorowodorek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Otrzymaną w ten sposób mieszaninę soli kuchennej i dwuchlorowodorku 1,10-dwuaminodekanu ekstrahuje się w aparacie Soxhleta 160 ml absolutnego etanolu w ciągu 5—6 godzin. Wydzielony po oziębieniu ekstraktu etanolowego dwuchlorowodorek 1,10-dwuaminodekanu odsącza się, a z przesączu wydziela niewielką ilość mniej czystego chlorowodorku przez rozcieńczenie równą objętością eteru...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bobrański, Bogusław 1971. Preparatyka organicznych środków leczniczych, wyd. 2, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.