dwucyklopentadien

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do wulkanizacji stos. się zwykle nadtlenki. Dodatek do miesz. monomerów 2,5—4% monomeru dienowego, np. cyklooktadienu-1,5 lub dwucyklopentadienu, umożliwia wulkanizację siarką. Wulkanizowany k.e.-p. jest sztywniejszy niż kauczuk naturalny, ma b. dobrą odporność na starzenie, czynniki atmosferyczne i chemiczne. Własności mech. są pośrednie między własn...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.