dwudziestowałowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Maszyny stosowane w drukarniach tkanin należą do różnych typów. Najprostsza maszyna zawiera jeden wał drukarski; do drukowania wielobarwnych wzorów używa się maszyn wielowałowych (cztero-, ośmio-, dwunasto-, a nawet dwudziestowałowych); maszyny te drukują tkaninę po jednej stronie; do drukowania dwustronnego stosuje się maszyny „duplex”. Urządzenia do druku film. są obecnie w mniejszym lub większym stopniu również zmechanizowane...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.