dwuelementowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W związku z tym stwierdzeniem warto się przyjrzeć tego typu grupom nagłosowym dwuelementowym w gwarach polskich, gdzie mogą wystąpić obok siebie następujące dublety fonetyczne wyrazów mających w języku literackim nagło sową grupę spółgłoska + sonorna r (niektóre z podanych niżej przykładów występują wyłącznie w gwarach): bruk, brukować || burk 7, burkowae druk, drukować || durk, durkowaó fruhaniec || furhaniec frunąć, fruwać || furgnąć, furgać 8 fryga, frygać, frygnąć W fyrgać, fyrgnąć8 frymark, frymarczyć || fyrmak, fyrmaczyć 9 mruczeć, mruknąć || murczeć, murknąć pruciać || purciać 10 pry dać || pyr ciąć10 pryszczeć, pryskać || pyrszczeć, pyrskać...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.