dwuestrowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) itp.). Jako ciecze hydrauliczne stosuje się mieszaniny alkoholowo-gliccrynowe, mieszaniny oleju rycynowego z alkoholami, glikol i jego wodne roztwory, oleje mineralne o małych lepkościach i nisko krzepnące oraz różnego rodzaju oleje syntetyczne, jak oleje polialkilenoglikolowe, oleje dwuestrowe oraz oleje silikonowe. W przypadkach gdy wymagana jest bardzo wysoka temperatura zapłonu i ciecz musi być niepalna, stosowane są oleje chlorowane lub fluorowane...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Modrzewski, Jerzy (red.) 1978. Encyklopedia techniki wojskowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.