dwufosfataza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) -glicerofosforanową, beta-hydroksymasłową (ryc. I-11) oraz kwasu glutaminowego, reduktazę NAPDH, oksydazę cytochromową i monoaminową, adenozynotrójfosfatazę mitochondrialną, rybonukleazę i karboksypeptydazę; siateczki endoplazmatycznej: fosforylazę, glukozo-6-fosfatazę, transferazę glukoronylową i dwufosfatazę nukleozydową (NPD-azę); lizosomów: lipazy, esterazy, kwaśną fosfatazę (ryc. 1-12), fosfoamidazę, fosfolipazę C, czyli sfingomielinazę, rybonukleazę, dezoksyrybonukleazę II, aryJsulfatazy, chondrosulfatazę, hialuronidazę, neuroamidazę, czyli sialidazę, alfa(l,4)-glukozydazę, czyli kwaśną maltazę, beta-glukozydazę, alfa-galaktozydazę, beta-galaktozydazę, alfa-mannozydazę, alfa-acetyloglukozamidazę, alia-acetyloglukozaminazę, beta-glukuronidazę, beta-ksylozydazę, alfa- i beta-fukozy dazy, katepsyny i ceramidazę;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kruś, Stefan 1973. Patomorfologia wątroby, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.