dwugłosowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sygnalizowane tu rozłożenie akcentów nie byłoby możliwe, gdyby Pismo Sw. nie dostarczało odpowiedniego materiału. Dostarcza obficie. Nic by też nie można było w książce kwestionować, gdyby ks. Rogowski na rekonstrukcji i opisie poprzestał. Ńie po¬ przestaje. Wszystkie niemal rozdziały „górskie brewiarza" brzmią dwugłosowo, co wyraźnie ilustruje sposób ich tytułowania: Ararat — góra nadziei i ocalenia zrodzonego z klęski, Golgota — góra przemijania i śmierci prowadzącej do życia, etc. Myślnik,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.