dwulicowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kiem do zagadnień wychowania ideologicznego, wymaga ściślejszego powiązania pracy politycznej z konkretnymi zadaniami obecnego etapu — co wpłynie na wychowanie oficerów i żołnierzy w duchu ścisłej łączności z dążeniami klasy robotniczej i mas ludowych, a jednocześnie pozwoli ujawnić nieszczerych dwulicowców kryjących się dotąd pod osłoną pseudoludowej frazeologii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PMorsk - Przegląd Morski (Gdynia)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.