dwumotywacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2.7. zmianie paradygmatu deklinacji męskiej na paradygmat deklinacji nijakiej -'(g) w Mian. 1. poj. np. kot —> kocię, wilk —►wilczę; 2.8. zmianie paradygmatu deklinacji męskiej na paradygmat deklinacji nijakiej z -'(e) w Mian. 1. poj., np. kłosie <- kłos, włosie <- włos; 2.9. zmianie paradygmatu deklinacji męskiej o odmianie przymiotnikowej na paradygmat deklinacji żeńskiej z -{a) w Mian. 1. poj. o odmianie przymiotnikowej, np. woźna *- woźny, krewna <- krewny także dwumotywacyjne struktury typu suwnicowa <- suwnicowy <- suwnica, drużynowa <- drużynowy <drużyna, w których stosunek do podstaw — rzeczowników o odmianie przymiotnikowej — jest funkcjonalnie identyczny z relacjami typu kierownik : kierownicżka; 2.10. zmianie paradygmatu deklinacji nijakiej na paradygmat dekli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.