dwunitrotoluen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kwas ten pod działaniem kwasu azotowego przechodzi w trójnitrofenol (kwas pikrynowy) Z,H,.OH.(NO,),. Dawniej kwas pikrynowy służył do napełniania granatów w postaci spralowanej, przy czym do pobudzenia go do wybuchu stosowano piorunian rtęci. Kwas pikrynowy worzy jednak z metalami bardzo wrażliwe na potarcie sole, tzw. pikryniany, został więc >becnie zastąpiony przez trójnitrotoluen (trotyl) C,H,(NO,),CH,, dwunitrotoluen (materiał fómiczy) CłH,(NO,),CH,, trójnitrokrezol C,H(NO,),.OH.CHs, czteronitrometyloanilinę /C.H, (NO,), tetryl) C,H, (NO,),.NCH,NO, i sześcionitrodwufenyloaminę NH^ , powstałą \:.H, (NO,), >rzez znitrowanie dwu feny loaminy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.