dwunurtowość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tu notujemy dla przykładu takie dalekosiężne ustalenia, jak dwunurtowość literatury w dobie naszego renesansu, jak przemienność alternatywnych tendencji: zdyscyplinowanego klasycyzmu i popędliwego romantyzmu w życiu literackim narodu, jak rozmiary i zasięgi zachodzących zaplotów między literaturą a folklorem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pigoń, Stanisław 1969. Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.