dwurdzenny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wewnętrzny podział pni jest rzeczą drugorzędną; pierwszorzędną jest ich ilość, ponieważ ona wyznacza ilość głównych członów morfologicznych. A zatem zasadniczy schemat budowy morfologicznej i semantycznej tych wyrazów przedstawia się tak samo, jak w dwurdzennych wyrazach złożonych: A+ B= (Pa+Wa)+(Pb+Wb) z tym, że A lub B lub też oba człony są jeszcze wewnętrznie podzielone na Aa-(-Ba lub Ab+Bb...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Klemensiewiczówna, Irena 1951. Wyrazy złożone nowszej polszczyzny kulturalnej. Próba systematyki, Kraków : Wyd. Studium Słow. UJ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.