dwurublowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w nieprzyzwoity sposób wyzyskuje społeczeństwo. Ciężar ten należałoby przenieść na barki właściwie wynagradzanych dozorczyń, którymi dopiero dyrygować by mogły zakonnice. Teraźniejsi zaś dwurublowi posługacze niechby rąbali drwa, nosili wodę, a tylko czasem przenosili chorych. O ile zaś przy cierpiących byłby konieczny męski dozór, o tyle należałoby i dozorców stosownie opłacać, wymagać od nich pewnych umysłowych i moralnych kwalifikacji, a już wcale nie używać ich do pompowania wody lub do zamiatania korytarzy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1957. Kroniki. T. 6, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.