dwururkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cisnienia atmosferycznego; w. nazywane s^ tez przyrzqdy stosowane w technice wysokiej prözni do pomiaru malych wartoÄci ciinienia absolutnego (bezwzgl^dnego). Najprostszy jest w. rt^ciowy (hydrostatyczny) dwururkowy, a najbardziej rozpowszechniony—w. pr^zny rurkowy; budowa i zasada dzialania tych w. jest taka sama, jak odpowiednich —*• manometröw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.