dychawiczność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Publicystyka nasza to z reguły wzniosły chłód orędzia, albo zaduch kartoteki. Mackiewicz napełnia życiem, zgiełkiem i wrzawę chudę łęczkę emigracyjnych tematów; w jego ujęciu nawet dychawiczność przenudnycb sporów wewnętrznopolitycznych nabiera krwistości prawdziwych przeżyć. Analiza jego nigdy nie jest abstrakcyjna, w odróżnieniu od innych abstrakcję zabarwia on konkretem, wspiera przykładem z życia, błyskiem porównania, strzałem metafory, ostrzem inwektywy, a bywa że i żędłem insynuacji. Ponosi go bez miary i umiaru,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sakowski, Juliusz 1962. Asy i damy. Portrety z pamięci, Paryż : Księgarnia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.