dydaktyczno-doraźny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bez wątpienia, jeśli chodzi o technologię barw, różne dziedziny produkcji oraz cele dydaktyczno-doraźne, wymienione wzorce mogą oddać duże usługi, stanowiąc pewien kod porozumiewania się. Jednakże zarówno psychologowie, jak i nieliczni na tym polu badacze sztuki głoszą obecnie, że wszystkie one są niezadowalające, a to ze względów następujących: Kolor jest czynnikiem dynamicznym, płynnym, zmiennym. Geometryczno...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rzepińska, Maria 1973. Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego. T. 1, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.