dydaktyczno-konsultacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W tej również części Tez podkreśla się ze szczególnym naciskiem konieczność jak najszerszego udostępnienia studiów wyższych zarówno dla uzyskania wyższych kwalifikacji zawodowych, jak i bezinteresownie. Przewiduje się szczególne ułatwienia dla zawodowych studiów zaocznych, a zwłaszcza tworzenie „filii wyższych zakładów naukowych i punktów dydaktyczno-konsultacyjnych”, jak również i dla studiów podejmowanych w czasie wolnym od pracy wedle osobistych zamiłowań artystycznych lub humanistycznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Suchodolski, Bogdan 1959. Aktualne zagadnienia oświaty i wychowania, Warszawa : Nasza Księgarnia
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.