dydaktyczno-opisowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w związku także pierwsze oryginalne próby Mickiewicza. Z atmosferą „Darczanki“ najbardziej się łączy humorystyczne „poemko“ „Kartofla“, którego pieśń pierwszą (całość preliminowana była na cztery) przechowało Archiwum Filomatów. Tamto była parodia epiki bohatersko-fantastycznej ; „Kartofla“ miała być w pewnej mierze parodią poematu dydaktyczno-opisowego. Wiek XVIII wyprodukował takich poematów szczególnie dużo. To stulecie wierszopisarstwa bez poezji było, można by powiedzieć, złotym ich wiekiem. Ludwik Racine (syn wielkiego Racine’a) napisał poemat o religii („La Religion“, 1742), Wolter o człowieku („Sept Discours sur l’Homme“,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sarnowska-Temeriusz, Elżbieta 1995. Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica, wyd. drugie zmien., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.