dygnitarz-minister

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Swoje sądy o piłsudczyźnie feruje autorka Niedobrej miłości w oparciu o dzieje kariery ojca Agnieszki, Melchiora Walewicza, dawnego sympatyka pepesowskich bojowców, później, w niepodległej Polsce, dygnitarza-ministra. Ten dawny entuzjasta i rzecznik politycznej tezy, „że każdy naród powinien mieć swoją ziemię i swoje granice, choćby był najmniejszy”, w burżuazyjnej Polsce przyjmował ją z niechęcią, gdyż oznaczała ona pomniejszenie Rzeczypospolitej o całe Kresy Wschodnie. Człowiek ten przed rokiem 1914 „głęboko się przejmował...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Faron, Bolesław (red.) 1972. Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.