dyrektywalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) talnymi. Wiele twierdzeń o wartościach autonomicznych można przeformułować tak, aby stały się wywrotnymi twierdzeniami o wartościach instrumentalnych (można dążyć do wykrycia, jakie ma korzyści społeczeństwo z tego, iż jego członkowie są cnotliwi; zaczem od zdania „cnota jest wartością”, przechodzimy do zdania „cnota ma wartość — jako stabilizator społecznych stosunków”, na przykład). Zdania obu rodzajów implikują określone powinności, w sensie ludzkich zachowań. Pierwsze czynią to kategorycznie i dyrektywalnie, będąc przykazaniami zajmowania postaw lub podejmowania działań, zgodnych z danym aksjologicznym ustaleniem, a drugie czynią to warunkowo i relatywnie. Gdyż tylko ten, kto uzna, iż NALEŻY stabilizować procesy społeczne, będzie skłonny rozważać w ogóle sprawę wdrożenia wzorów cnotliwości w byt zbiorowy, i tylko ten, kto ZAMIERZA zbudować dom, będzie skłonny badać wartość instrumentalną rozmaitych rodzajów budulca...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.