dyrektywalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Owe zasady interpretacyjne, przyporządkowujące określonym czynnościom sens określonego typu, podpadają pod schemat następujący: sens typu S realizuje się poprzez wykonanie czynności typu C, czy też — w postaci dyrektywalnej — aby zrealizować sens typu S należy wykonać czynność typu C; przy czym ów typ czynności, jaka służy do realizacji sensu określonego typu, określony jest przez okoliczności towarzyszące wykonaniu danej czynności, sposób jej wykonania i, ewentualnie, właściwości podmiotu czynność tę wykonującego. Przyjmiemy teraz, że re...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.