dyskredytowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) co stanowi ich słabość, a więc prostolinijność ideologii i historjozofji, niezrozumienie podstaw kultury i cywilizacji współczesnej, patrzenie nieufnem okiem na całe olbrzymie dziedziny życia ekonomiczno-społecznego, a nawet lekceważenie ich i dyskredytowanie w oczach pielgrzymów, cały ten wogóle romantyczny stosunek do olbrzymiemi krokami naprzód idącej ludzkości. Przypuszczać należy, że autor tej tak poważnej i wartościowej książki nie sądzi chyba, żeby zwrócenie uwagi na tę stronę „Ksiąg pielgrzymstwa" obniżało w czemkolwiek ich doniosłe znaczenie. Dla ostatecznego więc wykończenia swego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kridl, Manfred 1923. Krytyka i krytycy, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.