dyskursywno-analityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 5. 	Przegląd metod i strategii badawczych w ramach JOSiK Ogólnie rzecz biorąc, rozróżniamy następujące podejścia badawcze w ramach JOSiK: a) metody materiałowo-ilościowe (na przykład statystyczne); b) metody badania konkretyzacji odbiorczych i konstrukcji komunikatów; c) metody ankietowe różnego stopnia złożoności; d) metody dyskursywno-analityczne na konkretnym materiale; e) metody w ramach archeologii dyskursów, tzn. rekonstrukcja dyskursów oraz językowych i kulturowych obrazów świata na materiale historycznym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
JaK - Język a Kultura (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.