dyslabializacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 4. Przy przejściu do stanu prasłowiańskiego znikła kinema wargowości samogłosek u i d (dyslabializacja); ich miejsce zajęły prasłowiańskie samogłoski y i y: dym, być, syn, wymię...', krew, mech, sen, łeb... * Podobnie też znikła wargowośó 5, które w ten sposób zlało się z a na jego korzyść: dać, dar, dwa, nagi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baudouin de Courtenay, Jan N. 1984. O języku polskim. Wybór prac, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.