dyslalia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kilka referatów poświęcono różnego rodzaju dyslaliom, czyli zaburzeniom wymowy poszczególnych głosek, jak s (sygmatyzm), r (rotacyzm), l (lambdacyzm), k (kapacyzm), g (gamacyzm) itp. Tematykę tę naświetlił szczególnie ciekawie mgr J. Surowaniec, poruszając aktualne problemy radzieckiej logopedii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.