dysponować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A taka metoda była. Aby pokonać Anglię — należało mieć silna flotę. Ale żeby tego dokonać musiały Niemcy zaczekać z wojną do chwili, w której dysponowałyby conajmniej: a) zespołem 4 pancerników po 35.000 ton, b) „ 2 lotniskowców, c) ,, 7 ciężkich krążowników, d) „ 2 pancerników po 26.000 ton...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PMorsk - Przegląd Morski (Gdynia)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.