dystrybutywno-sukcesywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Konkretnie, przy określaniu łącznym znaczenia dystrybutywno-sukcesywnego istnieją w zasadzie dwa sposoby kształtowania konstrukcji syntaktycznej: (a) bez reduplikacji formy, której towarzyszy dystrybutywr.e po i (b) z reduplikacją. O ile dla polszczyzny charakterystyczny jest tylko sposób (a) {po jednemu), w serbskochorwackim dominuje sposób (b) {jedan po jedan-, konstrukcja bez reduplikacji — po jedan — ma znaczenie limitatywne 'nie więcej niż jeden’)1. Rzecz charakterystyczna, że w staro-cerkiewno-słowiańskim znajdujemy dokumentację i dla (a), i dla (b)'...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Topolińska, Zuzanna, Grochowski, Maciej (red.) 1973. Liczba, ilość, miara. Materiały Konferencji Naukowej [...], Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.