dysydentka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Właśnie dojrzewa sprawa małżeństwa króla. Władysław IV przedstawia senatowi propozycję zawarcia małżeństwa z palatynówną reńską, Elżbietą. Palatynówna jest ponoć piękna, ale co ważniejsze, swata ją dwór angielski. Król zaś spodziewa się poparcia Anglii w walce o tron szwedzki. Ale palatynówna jest protestantką. Tego argumentu chwytają się senatorowie. Jak tu dysydentkę posadzić na tronie polskim? Nie, to stanowczo nie wypada. Biskupi są tu zgodni, zgodna jest też większość senatorów świeckich. Należy przypuszczać, że nie tylko o sprawy religijne tu chodziło, choć te w dobie kontrreformacji miały znaczenie istotne. Senatorowie być może obawiali się, że obiecana pro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Widacki, Jan 1985. Kniaź Jarema, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.