dyzunia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jugo“ 154. Kiedy zaś ci zwrócili się z propozycją nawracania na katolicyzm poddanych w dobrach ukraińskich Zbaraskiego, książę odpowiedział: „Wolę je mieć lentam religionem, a długo, niźli ferventem, a gorzeć przy niej‘\ zdając sobie zapewne sprawę z tego, iż fanatyczna walka zakonu z dyzunią wzmaga konflikty polityczne i społeczne na Ukrainie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piwarski, Kazimierz (red.) 1961. Szkice z dziejów papiestwa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.