działacz-delegat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do danych tych należy się odnieść z dużą rezerwą. Jak już wspomniano wyżej, akces poszczególnych organizacji terenowych do PPS Frakcji Rewolucyjnej był przede wszystkim akcesem działaczy-delegatów na konferencje okręgowe, lokalne i dzielnicowe. Opowiedzenie się kół organizacyjnych za frakcją zależało w dużej mierze od sprawmości organizacyjnej i uzdolnień agitacyjnych delegatów, od umiejętności tworzenia odpowiedniego nastro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ładyka, Teodor 1972. Polska Partia Socjalistyczna (Frakcja Rewolucyjna) w latach 1906-1914, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.