działacz-robotnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Feliks Perl pisał na ten temat: „Proletariat warszawski okazał się świetnym materiałem do oddziaływania socjalistycznego. Jego śmietanką byli robotnicy wykwalifikowani, inteligentni, nieraz wykształceni i oczytani. Wśród działaczy-robotników tego okresu uderza znaczny procent osób pochodzenia szlacheckiego. Byli to synowie drobnej lub podupadłej skutkiem katastrof krajowych szlachty. Wśród robotników silne były tradycje patriotyczno-rewolucyjne, od czasu powstania kościuszkowskiego zakorzenione, a gromadnym udziałem rzemieślników i robotników w powstaniu 1863 roku niedawno uświęcone. Wszystko to sprawiało, że socja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kazimierski, Józef et al. (red.) 1978. Wielkie zakłady przemysłowe Warszawy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.