działacz-wychowawca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zbytnia kuratela może sprowadzić organizację ZMS do roli zwykłej „przybudówki” do normalnej pracy lekcyjnej szkoły. A to oznaczałoby zubożenie możliwości działania ZMS i spłycenie jego funkcji wychowawczych. Do tego doprowadzić w żadnym wypadku nie wolno. Trzeba więc nam wspólnie dopracować się jaśniejszego poglądu na sprawę opiekuna ZMS w szkole, a równocześnie związać z organizacją szkolną doświadczonych działaczy-wychowawców spoza grona nauczycielskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jabłoński, Henryk 1988. Pisma wybrane. Edukacja. Studia, szkice, wypowiedzi, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.