działanie-zachowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) J.Pieter ustala dwa rodzaje działań-zachowań: 1/działania słowne - zachowania werbalne, 2/działania motoryczne - zachowania niewerbalne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Flakówna, Stefania 1971. Oddziaływanie środków masowego przekazu, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.